PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

W dniu 27.02.2020r. w Szkole Podstawowej nr1 im. Jana Pawła II w Sulejowie odbyła się prezentacja oraz rozmowy. Tematem spotkania były „Uzależnienia” zagrożenia jakie niosą ze sobą, jak przeciwdziałać, jak rozpoznawać, jak się chronić i gdzie można otrzymać pomoc. Spotkanie kierowane było do klas V – VIII, a przeprowadzone zostało przez grupę „Nowe Bezpieczne Pokolenie”, którą reprezentowała Oliwia Abratkiewicz działająca przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim i Alicja Kuczkowska, Oliwia Kuleta, Weronika Buda z III Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim.