ZALECENIA DLA UCZNIÓW KLAS I-VIII NA OKRES KWARANTANNY SPOŁECZNEJ

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną www.gov.pl/zdalnelekcje. Można na niej znaleźć m.in. tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie informuje, że zamieszczone materiały ćwiczeniowe dla uczniów służą ich własnemu rozwojowi i nie podlegają ocenie.
Czekamy na decyzje władz oświatowych dotyczące przedłużenia okresu kwarantanny, oraz sposobie realizowania podstawy programowej na odległość i możliwości oceniania.
Dziękuję za przesłanie propozycji dotyczących zdalnego nauczania, które może zostać wprowadzone przez MEN.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce „Zadania dla uczniów”