„SOLIDARNI ZE SŁUŻBĄ ZDROWIA”

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie, w ramach wsparcia
i solidarności ze służbą zdrowia, przekazała 100 sztuk maseczek do Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej SUL- MED w Sulejowie. Życzymy wytrwałości, siły i uśmiechu w tych trudnych chwilach. Dziękujemy za okazywaną pomoc.