INFORMACJE O REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW ZEROWYCH I KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Drodzy rodzice i opiekunowie dzieci.
Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 trwa nadal!!! Do 31 sierpnia 2020 roku będą przyjmowane dzieci do naszej szkoły. Obecnie zapisu można dokonać telefonicznie bądź mailowo. Pracujemy też codziennie od 800 do 1300. Dokumenty w formie papierowej można dostarczyć w późniejszym terminie do dnia 31 sierpnia 2020 roku, są do pobrania na stronie naszej szkoły w zakładce „Do pobrania”.
Po upływie wydłużonego terminu rekrutacji o dwa tygodnie zapoznaję Państwa z listami dzieci zakwalifikowanych do oddziałów zerowych i pierwszych. Listy powstały na podstawie danych z kart zgłoszeń i z informacji z Samorządowego Przedszkola w Sulejowie.
Szczegóły w załączniku:Listy rekrutacyjne
W razie pytań proszę dzwonić od 16.04.2020 roku na numer telefonu: 601 257 083.