UWAGA RODZICE!!!

25 marca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, które reguluje nauczanie zdalne w związku z pandemią koronawirusa. Teraz szkoły mają obowiązek realizowania podstawy programowej oraz mogą wystawiać oceny uczniom.
Z wieloma dziećmi nauczyciele od dłuższego czasu nie mają żadnego kontaktu. Uczniowie ci nie uczestniczą w zdalnych lekcjach, nie przysyłają zrobionych zadań, ich rodzice nie odpowiadają na maile i SMS-y od nauczycieli, nie odbierają telefonów .
W związku z powyższym, Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie zamierza poprosić o pomoc POLICJĘ i MOPS. Prośbę kontroli w domu ucznia uzasadni tym, że nie realizuje on obowiązku szkolnego (dzieje się tak wtedy, gdy w miesiącu dziecko ma 50 proc. nieusprawiedliwionych nieobecności – może być również nałożona kara administracyjna).
Drodzy Państwo! Najważniejsze dla nas jest sprawdzenie, czy z dzieckiem w domu wszystko w porządku, czy nie dzieje się mu krzywda .
Prosimy rodziców uczniów, którzy nie uczestniczą w zdalnym nauczaniu o kontakt z wychowawcami.
Jeśli do poniedziałku tj.20.04.2020 nie spłyną do nas informacje, że sytuacja się poprawiła, podjęte zostaną w/w działania.

Z poważaniem Barbara Grzelczak, pedagog