DZIEŃ ZIEMI

22 kwietnia obchodzimy szczególne święto – Święto Ziemi. Dzień ten powinien każdemu z nas przynieść refleksje na temat naszej planety. My -ludzie stanowimy główne zagrożenie dla niej. Nasi Uczniowie doskonale wiedzą, że natura sama dla siebie, jest mało szkodliwa. Jak często słyszy się o wybuchu wulkanów i co za tym idzie o wzmożonej emisji dwutlenku węgla, czy pyłów do atmosfery? Bardzo rzadko.
Dla porównania można przytoczyć opublikowane dane, które jasno wskazują, że emisja dwutlenku węgla powstałego w wyniku działalności człowieka wynosi 27 miliardów ton na rok, a wspomniane wyżej wulkany produkują 130 milionów ton atmosferycznego CO2.
Egzystencja człowieka, jego działalność prowadzą do nieuchronnych katastrof ekologicznych. Dziura ozonowa, wspomniany dwutlenek węgla i olbrzymia skala zjawiska – efektu cieplarnianego, kwaśne opady, zanieczyszczenia wód, degradacja gleby, pożary lasów, ich wycinka, anomalie pogodowe, smog – to tylko niektóre zjawiska, których przyczyną jesteśmy, my, ludzie. Nie zapominajmy, że jesteśmy częścią świata przyrody. Naszym obowiązkiem jest zadbać o naszą planetę. Co możemy zrobić dla niej już dziś?
1. Oszczędzać wodę, energię.
2. Segregować śmieci. Nie śmiecić. Las to nie wysypisko śmieci.
3. Kupować świadomie i odpowiedzialnie. Pakować produkty do własnej torby, wielokrotnego użytku. Wybierać produkty w szklanych opakowaniach.
4. W miarę możliwości – zamienić auto na rower lub wybrać spacer.
5. Nadać odpadom drugie życie. Usterka, awaria? Sprawdź, czy da się naprawić dany przedmiot nim stanie się odpadem.
Świadomość ekologiczna na poziomie każdego gospodarstwa domowego, to pierwszy krok dla ,,lepszego jutra” dla nas i środowiska przyrodniczego, w którym żyjemy. Dając szansę naszej planecie, dajemy szansę sobie, na zdrowie, życie i cieszenie się urokami przyrodniczymi pięknych zakątków Ziemi. Niech ten piękny wiersz będzie drogowskazem w podejmowaniu naszych działań, w zgodzie z naturą.

,,Ziemia”

Ziemio kochana,
Bądź uwielbiana,
Tyś naszym domem,
Kosmicznym promem,
Walczyć o Ciebie,
To dbać o Siebie.
A wielu ludzi,
Jądro twe studzi,
I ludzka pycha,
Planetę spycha,
Z orbity życia,
W otchłań niebycia…
Kochane dzieci,
Zbierajcie śmieci,
Posadźcie drzewa,
Bo las się gniewa,
O zwierzę dbajcie,
Każde kochajcie,
Walczcie o wodę,
Życie, przyrodę.
I wiedzcie jedno,
To sprawy sedno,
Ziemia bez mała,
To martwa skała,
Bez wody, tlenu,
Nie przetrwa wielu,
A telefony,
Internet, strony,
Bez prądu zgasną,
Po prostu zasną.

Autor: Michał Jankowiak
Wiersze i wierszyki dla dzieci