„DZIEŃ UNII EUROPEJSKIEJ”

Dzień 9 maja jest oficjalnym symbolem Unii Europejskiej. Został ustanowiony w rocznicę przedstawienia planu utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, znanego jako Plan Schumana, przez Roberta Schumana 9 maja 1950. Dzień ten czasami, dla odróżnienia od Dnia Rady Europy, nazywany jest Dniem Unii Europejskiej. Nie jest to jednak poprawna nazwa, gdyż według uchwały Parlamentu Europejskiego dzień ten jest nazywany Dniem Europy i taka jego nazwa figuruje we wszystkich oficjalnych dokumentach i materiałach Unii Europejskiej.
Plan Schumana – plan przedstawiony 9 maja 1950 r. przez ministra spraw zagranicznych Francji Roberta Schumana we współpracy z Jeanem Monnetem dotyczący propozycji wspólnej koordynacji produkcji stali i wydobycia węgla w RFN i Francji. Plan miał za zadanie ekonomicznie powiązać Francję i Niemcy. Dzięki wspólnej koordynacji produkcji stali
i wydobycia węgla można było kontrolować przemysł zbrojeniowy Zachodnich Niemiec
i zarazem zintegrować go z innymi gospodarkami. Dzięki temu wojna stałaby się niemożliwa
z przyczyn ekonomicznych. Plan miał również za zadanie podwyższyć stopę życiową społeczeństw. Plan ten był zalążkiem europejskiej integracji i przyczynił się do stworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. W 1957 roku 6 państw podpisało traktaty rzymskie, na mocy których powołano Europejską Wspólnotę Gospodarczą i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom). Rocznica przedstawienia planu Schumana, dzień
9 maja, obchodzony jest w krajach Unii Europejskiej jako Dzień Europy.
Parada Schumana – coroczna parada organizowana przez euroentuzjastów
i zwolenników Unii Europejskiej na ulicach Warszawy. Parada Schumana organizowana jest od 1999 roku przez Polską Fundację im. Roberta Schumana z partnerami. Zazwyczaj impreza ta odbywa się w najbliższą sobotę po 9 maja, czyli po tzw. Dniu Europy – święcie Unii Europejskiej. Jest ona zwieńczeniem Polskich Spotkań Europejskich, cyklu wydarzeń
o tematyce europejskiej, odbywających się w pierwszych dniach maja każdego roku.