INFORMACJA MEN W SPRAWIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY I REKRUTACJI DO SZKÓŁ

Uwaga. Egzamin ósmoklasisty 2020 odbędzie się
w dniach od 16 do 18 czerwca o godzinie 9:00.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.

Od 15 czerwca do 10 lipca absolwenci podstawówek będą mogli składać dokumenty do szkół średnich.o Kolejny termin to 31 lipca – 4 sierpnia. Ostateczne listy przyjętych do szkół ogłoszone zostaną 19 sierpnia.
Dokumenty do szkół będzie można składać od 15 czerwca do 10 lipca i będzie to można robić w wersji elektronicznej. Wtedy trzeba będzie dosłać kopię świadectwa.
Szkoły, które wymagają umiejętności praktycznych, będą mogły je sprawdzić między
23 czerwca a 7 lipca.
II tura składania dokumentów
Druga tura składania dokumentów w trakcie postępowania rekrutacyjnego rozpocznie się
31 lipca i skończy 4 sierpnia.
„Wtedy należy złożyć kopię, także wersję elektroniczną, zaświadczenia o egzaminie. W tych kilku dniach uczeń, mając już świadomość jakie miał świadectwo, ile punktów otrzymał na egzaminie, może również zmienić swoją decyzję jeśli chodzi o szkoły, które chciałby wybrać w postępowaniu rekrutacyjnym”.

12 sierpnia listy zakwalifikowanych
„Przewidujemy, że 12 sierpnia zostaną podane listy osób zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych. Tradycyjnie zostaną wywieszone na budynku szkoły, ale ze względu na stan epidemii będą mogły być zawieszone na stronie internetowej szkoły”.
Zakwalifikowani uczniowie będą musieli dostarczyć oryginały świadectw i wyników egzaminów. 19 sierpnia szkoły ogłoszą listę osób przyjętych.
Następnych kilka dni, mówił minister, zostanie przeznaczonych na odwoływanie się do komisji rekrutacyjnych i przyjmowanie uczniów tam, gdzie będą wolne miejsca.
O jakichkolwiek zmianach będziemy informować na bieżąco.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1
im. Jana Pawła II w Sulejowie.