HARMONOGRAM I ZASADY ZWROTU KSIĄŻEK I PODRĘCZNIKÓW DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Zwrot książek i podręczników w br szkolnym w związku z epidemią i ograniczeniami korzystania z księgozbioru, odbywać się będzie w oparciu o rekomendacje i wytyczne Ministerstwa Rozwoju i Biblioteki Narodowej.

Wszystkie książki, płyty, wypożyczane z biblioteki szkolnej muszą przejść okres kwarantanny.

Dla książek (okładka foliowa) i  płyt (okładka plastikowa) okres kwarantanny wynosi 72 godziny (trzy doby – okres aktywności wirusa na powierzchni foliowej i  plastikowej), dla książek z okładką papierową okres kwarantanny wynosi 24 godziny (tektura i papier – wirus jest aktywny do 24 godzin).

W związku z tym prosimy o:

  • pakowanie zwracanych książek do przeźroczystych reklamówek z dołączoną na zewnątrz kartką: imię i nazwisko czytelnika, klasa,
  • komplety podręczników spakowane w reklamówki po wcześniejszym zdjęciu własnych okładek, z dołączoną na wierzchu kartką : imię i nazwisko ucznia, klasa.

Na terenie szkoły obowiązuje podpisanie listy zwrotu  podręczników. Zwrócone książki i podręczniki podlegają odpowiedniej kwarantannie, a po jej upływie nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego i kompletności zwróconych podręczników i książek z biblioteki. W przypadku stwierdzenia zniszczeń podręczników lub braków w kompletności zestawów przekazuje informację Dyrektorowi. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia lub braków rodzic zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za zniszczony lub nie oddany podręcznik o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych środków komunikacji.

Wpłaty należy dokonać na poniższe konto:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulejowie

nr rachunku 45 8973 0003 0020 0331 0516 0001  z opisem: Zwrot za zniszczone podręczniki

Pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa!

Podczas zwrotu książek nie zapominajmy o zachowaniu 2 metrów odstępu, na terenie szkoły obowiązuje maseczka i rękawiczki.

 Harmonogram odbioru książek i zestawów podręczników: 

Książki i podręczniki będą przyjmowane od uczniów/rodziców w kolejności wg numerów w dzienniku lekcyjnym, na każdego ucznia/rodzica przewidziano 5 minut.

Data Godzina Klasa
19 czerwca 2020r.(piątek) 8.00  – 10.00

10.00 – 11.30

11.30 – 13.30

VIIIa

VIII b

VIII c

22 czerwca 2020r. (poniedziałek) 8.00 – 10.00

10.00 – 12.00

12.00 – 14.00

VII a

VII b

VI a

23 czerwca 2020r.(wtorek) 8.00 -10.00

10.00 -12.00

12.00 -14.00

VI b

VI c

VI d

24 czerwca 2020r.(środa) 8.00 – 9.30

9.30 – 12.00

12.00-  14.00

V a

V b

V c

25 czerwca 2020r. (czwartek) 8.00 – 10.00 

10.00 – 11.00

11.00 – 12.30 

12.30 – 14.00

IV a

IV b

III a

III b

26 czerwca 2020r.(piątek) 8.00 –  9.30

9.30 – 12.00

12.00 – 14.00

14.00 – 15.30

II a

II b

I a

I b