INFORMACJA O OBIADACH DLA RODZICÓW

Od dnia 14 września 2020r ruszają płatne obiady na stołówce. Osoby, które jadły obiady w marcu 2020 i uiściły opłatę nie będą płaciły we wrześniu. Termin obiadów finansowanych przez MOPS w Sulejowie będzie ustalony z Dyrektorem MOPS i podany do wiadomości w późniejszym terminie.