FINAŁ AKCJI SPRZĄTANIE ŚWIATA 2020

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie odpowiedzieli na apel o zaangażowanie się w akcje „Sprzątanie Świata 2020” i stawili się w dniu 18.09.2020 roku na terenie, można nazwać dzielnicy Sulejowa – Jor Polany, aby zrealizować hasło inicjatywy „Zbierając śmieci edukujesz dzieci”.

Aktywnie brali udział w porządkowaniu terenu, który w latach 70,80,90 był przepięknym terenem rekreacji i aktywnego wypoczynku mieszkańców całego kraju, obecnie trochę zapomniany.
Uczniowie w naszej szkole tajniki ekologii nie poznają tylko w finale akcji „Sprzątanie Świata” ale przez cały czas są wychowywani w duchu ekologicznego stylu życia i swoją przygodę z ekologią zaczynają już w klasach, gdzie są pogadanki na temat selektywnej zbiórki odpadów, sposobów jak działać, co robić, aby żyć w czystym i zdrowym środowisku. Dziękujemy dzieciaczkom za udział w akcji, zaś rodziców, opiekunów zapraszamy do wspierania dzieci w ich proekologicznym działaniu.