DO RODZICÓW

Drodzy Rodzice
W imieniu własnym i Dyrektorów pragnę podziękować za zrozumienie i współpracę w tych innych warunkach rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
To był trudny miesiąc. Wzajemna praca i cierpliwość pozwoliły wrócić dzieciom do szkolnych sal. Proszę nadal zwracać uwagę by dzieci były zaopatrzone w maseczki (zapasowa w plecaku).
Prosimy osoby z „Trójek” klasowych o przypominaniu na każdym klasowym zebraniu (zdalnym) o wpłacie, która wesprze nasze działania na rzecz uczniów i szkoły. Staramy się, aby każda nasza akcja czy zakup dotyczyły wszystkich uczniów naszej szkoły. Składki nie ulegają zmianie.
Proszę Rodziców o zaakceptowanie planu wychowawczo – profilaktycznego szkoły na rok szkolny 2020/2021 Ewentualnie zgłoszenie poprawek i uwag, które zostaną uwzględnione w planie.
PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY 2020-2021
Przedstawiam wszystkie wydatki sfinansowane ze składek Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020. Tym samym proszę o zatwierdzenie budżetu za ubiegły rok szkolny.
ZESTAWIENIE WYDATKÓW Z ŚRODKÓW RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SULEJOWIE
Przedstawione dni wolne są zawieszone w związku z koronawirusem.
Nie przewidujemy imprez szkolnych, tylko klasowe. Jest zgoda na organizowanie wycieczek, też tylko klasowych, potrzebuję Państwa opinii na ten temat.
Nie będziemy organizować balu karnawałowego. Może wrócimy do Pikniku Rodzinnego w czerwcu.
Mam również propozycję by pozostawić stary zarząd. W obecnej sytuacji trudno o zebranie i głosowanie. Pani Nowak ma córkę w ósmej klasie i zostałaby z Nami jeszcze ten rok. Jeśli nie zgodzicie się Państwo to proszę o propozycje kandydatów i wtedy korespondencyjnie urządzimy głosowanie.
Telefony w obecnej sytuacji uczniowie mogą mieć w szkole ale oczywiście nie mogą używać bez uzasadnienia. Nadal nie odpowiadamy za przyniesiony sprzęt.
Uwagi, propozycje do dalszej współpracy proszę o przesłanie na mój adres renkum@op.pl