INFORMACJA DLA UCZNIÓW, RODZICÓW

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie informuje, że 14 października Święto Edukacji Narodowej jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
Dzieci w tym dniu będą miały zapewnioną opiekę. W związku z trudną sytuacją kadrową musimy prosić Państwa o wyrozumiałość i jeśli to możliwe pozostawienie dzieci w domach. W tym dniu nie będzie obiadu.