42 LATA TEMU POLAK ZOSTAŁ PAPIEŻEM

16 października 2020r. przypada 42 rocznica wyboru kardynała z Krakowa Karola Wojtyłły na Stolicę Piotrową.
To doniosłe wydarzenie miało miejsce 16 października 1978r. Papież po wyborze przyjął imiona Jan Paweł II. Ukochany przez Polaków i świat Papież już za życia nazywany był Wielkim i Świętym. Chętnie pielgrzymował do Ojczyzny, wracał do ukochanych gór i sanktuariów. Doskonale czuł się z dziećmi czy młodzieżą.
Jest Patronem naszej szkoły. Słowa wypowiedziane przez Świętego Jana Pawła II mają wartość ponadczasową, np. : ,,Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali.”
Zachowajmy w swoich sercach pamięć o Świętym Janie Pawle II, Papieżu, któremu był bliski każdy człowiek.