INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

Informujemy, że nauczyciele na zwolnieniach i kwarantannie nie prowadzą zajęć. Proszę o wyrozumiałość przy braku połączenia z nauczycielem. Wtedy nie mają uczniowie zastępstwa, mają wolną godzinę. W związku z RODO nie możemy umieścić listy nauczycieli nieobecnych, prosimy o kontakt z wychowawcami lub z dyrekcją.
Zgodnie z zleceniem organu prowadzącego są ograniczenia liczby godzin plastyki, muzyki, religii czy wychowania fizycznego oraz nie prowadzone są zajęcia wyrównawcze, wynikają one z troski o dzieci – trudno spędzić 7 godzin przed monitorem ekranowym dorosłemu, a co dopiero dziecku. Lekcje zdalne są na razie przewidziane na 2 tygodnie, więc jak każdy z nauczycieli tych przedmiotów odejmie sobie godziny ponadwymiarowe to zdąży nadrobić program po powrocie do szkoły. To stanowisko organu, oczywiście nauczyciele będą mieli kontakt z dziećmi. Wychowawcy powiadomią kiedy będą realizowane zajęcia.
W klasach I-III realizujemy wszystkie zajęcia, również dodatkowe takie jak logopedia, rewalidacja, korekcyjno- kompensacyjne.