„BY CZYTAĆ SIĘ CHCIAŁO, ZRÓB ZAKŁADKĘ WSPANIAŁĄ”

Pod tym hasłem p. Katarzyna Molińska wraz z uczniami klasy 2 a, przy wsparciu rodziców, wykonali pomysłowe, estetyczne i oryginalne zakładki do książek. Celem prac było rozbudzanie aktywności twórczej uczniów, doskonalenie sprawności manualnych oraz rozwijanie świadomości poszanowania książek a przede wszystkim zachęcanie dzieci do czytania. Zakładki zostały wykonane dowolną techniką, będą z pewnością służyły dzieciom w podróży z książką

op. Wanda Gemel-Jajszczak