UWAGA

Informacja dla dzieci, rodziców, opiekunów, nauczycieli.
Od 9 listopada do 27 listopada 2020 roku na nauczanie zdalne przechodzą klasy I-III. Pracujemy zgodnie z planem lekcji. Prosimy o stały kontakt z wychowawcą i monitorowanie czy dzieci uczestniczą w zajęciach. Praca domowa z dziećmi będzie opierała się na doskonaleniu umiejętności poznanych na zajęciach.
Dzieci z oddziałów przedszkolnych mają zajęcia w szkole zgodnie
z planem. Dla nich będzie zapewniony obiad i opieka w świetlicy.

Dziękujemy Dyrekcja