Szkoła Podstawowa nr 1

im. Jana Pawła II w Sulejowie

Szkoła Podstawowa nr 1

DOFINANSOWANIE NA ZAKUP KOMPUTERÓW DLA DZIECI ROLNIKÓW

O takie wsparcie dla swojego dziecka – w wysokości 1500 zł – mogą się ubiegać mieszkańcy naszej gminy, prowadzący gospodarstwo rolne. Wnioski dotyczące dofinansowania na zakup komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką należy składać do 30 grudnia 2020 r. w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Pomoc będzie przysługiwała rodzinie:

  • w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021;
  • w której co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
  • w której co najmniej jednemu z rodziców/opiekunów został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  • w której łączny dochód uzyskany przez rodziców/opiekunów w 2019 r., podzielony na rodziców/opiekunów i dzieci w wieku do 18 lat nie przekracza w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
  • która nie otrzymała w ostatnich trzech latach poprzedzających dzień złożenia przedmiotowego wniosku, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Dofinansowanie będzie przyznawane jednemu z rodziców lub opiekunów na jego wniosek, złożony do biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodzica lub opiekuna. Rolnicy z terenu gminy Sulejów powinni w tym celu odwiedzić biuro znajdujące się w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Kostromskiej 63.

Dotację można otrzymać jedynie na sprzęt komputerowy zakupiony w terminie od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj.

Źródło: ARiMR

Skip to content