INFORMACJA DLA RODZICÓW

UWAGA !!!!
W związku z realizacją „Programu dla szkół „ przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa” uczniowie klas IV-VIII uczące się zdalnie mogą skorzystać
z produktów dostarczanych do szkół (tj. owoce, warzywa, mleko). Odbiór wyżej wymienionych produktów przez rodzica w siedzibie szkoły.
Rodzice, którzy wyrażą /nie wyrażą zgody na udział w wyżej wymienionym programie proszeni są o pobranie ze strony oświadczenia, podpisaniu i złożeniu w sekretariacie szkoły do 05.02.2021 (piątek).
Zalacznik_XII_-__Oswiadczenie_rodzica_opiekuna_prawnego_DWK (DOC)
Zalacznik_XII_-__Oswiadczenie_rodzica_opiekuna_prawnego_DWK (PDF)