INFORMACJA DLA RODZICÓW, OPIEKUNÓW, DZIECI

W czwartek 17 marca 2021 r. Minister Zdrowia poinformował, że od 22 marca 2021 r. na terenie całego kraju przywrócona zostanie nauka zdalna we wszystkich klasach.
Ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiczną od 22 marca do 9 kwietnia 2021 r. we wszystkich klasach szkół podstawowych nauka będzie realizowana wyłącznie zdalnie.
W chwili obecnej nie podjęto decyzji o rozszerzeniu ograniczeń na oddziały przedszkolne – te jak dotychczas mają realizować swoje zadania w trybie stacjonarnym. Dla dzieci będą obiady oraz świetlica jak do tych czas.
Odwołujemy zajęcia w oddziałach sportowych i mistrzostwa sportowego.
Prowadzimy wszystkie zajęcia wynikające z planu. Zajęcia z rewalidacji i konsultacje ósmych klas mogą odbywać się w szkole (proszę o przygotowanie pisemnej zgody rodziców na nauczanie w trybie stacjonarnym).
Przypominam, że świąteczna przerwa trwa od 1 do 6 kwietnia 2021 r. w tym czasie nie będzie zajęć.
Uwaga!!
W klasie I a będą odbywały się zajęcia zdalnie od 22 marca 2021r.
W klasie III a nie będzie zajęć zdalnych do 26 marca 2021 r.

Dziękujemy Dyrekcja