INFORMACJA DLA RODZICÓW, OPIEKUNÓW, DZIECI

W czwartek 25 marca 2021 r. Minister Zdrowia poinformował,
że od 29 marca do 09.03. 2021 r.
na terenie całego kraju zostają zamknięte
żłobki i przedszkola.
Nauka będzie realizowana zdalnie.
Dzieci pozostają w domach.

UWAGA! UWAGA! UWAGA!
Jest jeden wyjątek. Dotyczy on dzieci medyków i służb mundurowych – żołnierzy, policji, funkcjonariuszy straży pożarnej i personelu medycznego, dla których opieka nad dziećmi będzie zapewniona w godzinach ich pracy,
aby nie odciągać ich od obowiązków.

Abyśmy mogli sprawnie i szybko zorganizować dyżury bardzo proszę
o zgłaszanie się rodziców do sekretariatu szkoły do jutra do godziny 12.00.
Zainteresowani zostaną powiadomieni o podjętych krokach.

Telefon sekretariat – 446162532
Telefon pani dyrektor R. Kumidaj – 601257083

Z poważaniem Dyrekcja