INFORMACJA DLA DZIECI, RODZICÓW, OPIEKUNÓW, NAUCZYCIELI

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie informuje, że zgodnie z komunikatem Ministerstwa Zdrowia od dnia 26.04.2021r. klasy I – III edukacji wczesnoszkolnej nie wracają do szkół do nauczania stacjonarnego w województwie łódzkim.

Dziękujemy Dyrekcja