INFORMACJA DLA DZIECI, RODZICÓW, OPIEKUNÓW, NAUCZYCIELI

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w  Sulejowie  informuje, że w porozumieniu i za zgodą Zarządu Rady Rodziców przy  Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w  Sulejowie, że istnieje możliwość dokonywania dobrowolnych wpłat na Radę Rodziców na konto.

Nr konta: 49 8973 0003 0020 0331 0314 0001

Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej

 

 

Dziękujemy Rada Rodziców, Dyrekcja