INFORMACJA DLA DZIECI, RODZICÓW, OPIEKUNÓW, NAUCZYCIELI

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie informuje, że od dnia 05.05.2021r. na zajęcia sportowe wracają uczniowie oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego w reżimie sanitarnym. Zajęcia odbywają się na świeżym powietrzu. Uczniowie są w szkole tylko na zajęciach sportowych. Pozostałe zajęcia odbywają się zgodnie z planem zdalnie. Nie korzystają ze świetlicy i z obiadu. Wymagana jest zgoda rodziców, opiekunów na udział w zajęciach. Uczniowie korzystają z szatni na Orliku. W wypadku większości uczniów, których rodzice, opiekunowie nie wyrażą zgody na zajęcia stacjonarne klasy zostaną przy nauce zdalnej.

Dziękujemy Dyrekcja