HARMONOGRAM NAUCZANIA HYBRYDOWEGO

Od 17 maja wracają do nauczania stacjonarnego klasy:
IV a, V a, VI b, VII a, c, VIII a.
Nauczanie zdalne pozostaje w klasach:
IV b, V b, VI a, c, VII b, d.
Sale lekcyjne do nauczania zdalnego w szkole: 17, 16, 13, 2, 4, 18

Od 24 maja nauczanie stacjonarne:
IV b, V b, VI a, c VII b, d
Nauczanie zdalne:
IV a, V a, VI b, VII a, c, VIII a, b.
W tych klasach zajęcia wychowania fizycznego odbywają się nadal stacjonarnie.

Sale lekcyjne do nauczania zdalnego w szkole: 20, 15, 26, 19, 5, 25, 14

Uczniowie powracają do swoich sal lekcyjnych.

Informacja dla rodziców , uczniów klas VIII

W związku z wnioskiem rodziców klasy VIII b Dyrekcja  Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie informuje, że klasa VIII b uczy się w trybie zdalnym, a klasa VIII a wraca do nauki stacjonarnej.

Dziękujemy Dyrekcja