INFORMACJA DLA DZIECI, RODZICÓW, OPIEKUNÓW, NAUCZYCIELI

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie informuje, że dni 25,26,27 maja 2021 r. (klasy 0-VII) oraz 4 czerwca 2021 r. (klasy 0-VIII) są dniami wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie na podstawie Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie.
Rodzice, którzy potrzebują dla swoich dzieci opieki w tych dniach, powinni zgłosić taką informację wychowawcy klasy lub w sekretariacie szkoły.

Dziękujemy Dyrekcja

Tel. 446162532
sp1sulejow@poczta.onet.pl