INFORMACJA DLA DZIECI, RODZICÓW, OPIEKUNÓW, NAUCZYCIELI

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie przypomina o zakazie wjazdu na teren szkoły ze względów bezpieczeństwa. Droga ta, do zakończenia budowy hali i basenu, jest jedynym ciągiem komunikacyjnym na terenie szkoły. Obecnie przeznaczona dla ruchu pieszego z wyłączeniem samochodów zaopatrzenia, budowy, z kartą parkingową dla osób niepełnosprawnych oraz dla osób posiadających zgodę Dyrekcji (2 osoby). Prosimy o przestrzeganie zakazu wjazdu.

Dziękujemy Dyrekcja