HARMONOGRAM I ZASADY ZWROTU PODRĘCZNIKÓW DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Biblioteka szkolna w dniach 21-24 czerwca 2021r. będzie przyjmować od uczniów komplety podręczników wg poniższego harmonogramu.

Podręczniki oddajemy do biblioteki szkolnej  w reklamówce  z informacją na wierzchu zawierającą: imię i nazwisko ucznia oraz klasa.

 Zwrócone  podręczniki podlegają odpowiedniej kwarantannie, a po jej upływie nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego i kompletności zwróconych podręczników. W przypadku stwierdzenia zniszczeń lub braków w kompletności zestawów podręczników rodzic zobowiązany jest do uiszczenia opłaty na konto za zniszczony lub nie oddany podręcznik, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych środków komunikacji.

Wpłaty należy dokonać na poniższe konto:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulejowie

nr rachunku 45 8973 0003 0020 0331 0516 0001

z opisem: Zwrot za zniszczone podręczniki, imię i nazwisko ucznia

Pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa!

Na terenie szkoły obowiązuje noszenie maseczki.

Harmonogram odbioru zestawów podręczników:

DATA GODZINA KLASA
21 czerwca 2021r. (poniedziałek) 8.00-9.00

 

8 a

 

9.30-10.30 8 b
11.00-12.00 7 a
12.30-13.30 7 b
14.00-15.00 7 c
22 czerwca 2021r.

(wtorek)

 

 

 

 

 

 

 

 

8.00-9.00 7 d
9.30-10.30 6 a
11.00-12.00 6 b
12.30-13.30 6 c
23 czerwca 2021r.

(środa)

 

8.00-9.00

 

4 a
9.30-10.30 4 b
11.00-12.00 5 a
  12.30-13.30 5 b
24 czerwca 2021r.

(czwartek)

 

8.30-9.00 1 b
9.30-10.00 2 b
10.30-11.00 3 b
11.30-12.00 1 a
12.30-13.00 2 a
13.30-14.00 3 a
25 czerwca 2021r.

(piątek)

Nauczyciele