INFORMACJA DLA DZIECI, RODZICÓW, OPIEKUNÓW, NAUCZYCIELI

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie prosi o zwrot do dnia 30.06.2021r. komputerów wypożyczonych ze szkoły na czas trwania nauki zdalnej, zarówno tych z pracowni komputerowej jak również tych z programu ministerialnego

Sulejów, dnia 18.06.2021r.                            Dziękujemy Dyrekcja