INFORMACJA DLA DZIECI, RODZICÓW, OPIEKUNÓW ODDZIAŁU SPORTOWEGO

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie informuje, badania lekarskie dzieci zapisanych do  oddziału sportowego proszę dostarczyć do dnia 31 sierpnia 2021 roku.

Badania można wykonać w przychodni do której  Państwo są zapisani z adnotacją do oddziału sportowego.

Sulejów, dnia 30.06.2021r.                                                       Dziękujemy Dyrekcja