INFORMACJA DLA DZIECI, RODZICÓW, OPIEKUNÓW

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie informuje, że dane do kont zdających z wynikami egzaminu znajdują się w sekretariacie szkoły.

Zaświadczenia z wynikami będą do odbioru 9 lipca od 8.00 do 12.00 w sekretariacie.

Renata Kumidaj