INFORMACJA DLA RODZICÓW, OPIEKUNÓW, NAUCZYCIELI, PRACOWNIKÓW SZKOŁY

Szanowne Dzieci, Rodzice, Opiekunowie, Nauczyciele, Pracownicy obsługi!
Dnia 01 września 2021 r. rozpoczynamy nowy rok szkolny 2021/2022 w trybie stacjonarnym. Przedstawiamy porządek inauguracji roku szkolnego 2021/2022:
8.00 – Msza święta – w kościele parafialnym w Sulejowie
9.00 – Rozpoczęcie roku szkolnego dla klas VII-VIII
10.00 – Rozpoczęcie roku szkolnego dla klas VI-IV
11.00 – Rozpoczęcie roku szkolnego dla klas III – II
12.00 – Rozpoczęcie roku szkolnego dla oddziałów przedszkolnych O i klas I

Wszystkie uroczystości inauguracyjne odbywać się będą w dużej Sali gimnastycznej. Wejście na salę od strony ul. Koneckiej wyjście po zakończeniu uroczystości od strony ul. Opoczyńskiej.
W trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, rekomendujemy, aby w klasach II – III, V – VIII w spotkaniach z wychowawcami uczestniczyli sami uczniowie.
W oddziałach przedszkolnych, klasach pierwszych i czwartych każdemu uczniowi może towarzyszyć jedna osoba dorosła w maseczce i z zachowaniem dystansu społecznego. Oddziały przedszkolne, klasy pierwsze oraz klasy IV proszone są o pozostanie po rozpoczęciu roku na spotkanie z wychowawcami i tak:
– oddziały przedszkolne 0a,b spotykają się w świetlicy szkolnej,
– klasy Ia,b w dużej sali gimnastycznej,
– klasa I c w małej sali gimnastycznej,
– klasy IVa,b w dużej sali gimnastycznej.

Dyrekcja szkoły informuje, że od dnia 1 września 2021 roku ze względu na brak możliwości korzystania z drogi przy basenie (brak odbiorów i oddania drogi przez wykonawcę) droga dojazdowa do szkoły pozostaje przeznaczona jako ciąg komunikacyjny pieszy dla uczniów, rodziców, pracowników szkoły oraz nauczycieli. Obowiązuje zakaz wjazdu na teren szkoły pojazdów (nie dotyczy osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów, zaopatrzenia, oraz osób posiadających pozwolenie od Dyrekcji szkoły).
Ze względu na zapewnienie GDDKiA o uruchomieniu instalacji świetlnej na ulicy Koneckiej nie będzie tam Pana Stopka. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i pouczenie dzieci jak bezpiecznie korzystać z przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną. Na pierwszych zajęciach wychowawcy przeprowadzą pogadanki na temat bezpieczeństwa w czasie do i ze szkoły.
Na ulicy Opoczyńskiej Pan Stopek będzie dzieci przeprowadzał. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w drodze do i ze szkoły. Obowiązuje zakaz wchodzenia do szkoły osób nieupoważnionych. Wyznaczona jest strefa wspólna w korytarzu przy świetlicy szkolnej. Obostrzenia dystans, dezynfekcja, maseczka obowiązują.
Do czasu oddania basenu i hali sportowej wejście od strony ul. Koneckiej przeznaczone jest dla klas IV – VIII, wejście od strony ul. Opoczyńskiej przeznaczone jest dla klas O – III, dla nauczycieli i obsługi szkoły wejście przy świetlicy.
Szanowni Państwo ze względu na dynamiczną sytuację, prosimy o systematyczne śledzenie informacji na stronie szkoły na wypadek zmian.

Dziękujemy Dyrekcja.