INFORMACJA DLA RODZICÓW, OPIEKUNÓW, NAUCZYCIELI, PRACOWNIKÓW SZKOŁY

Sulejów, dnia 07.10.2021r.

INFORMACJA
DLA RODZICÓW, OPIEKUNÓW,
 NAUCZYCIELI, PRACOWNIKÓW SZKOŁY

W dniu 11.10.2021r.  rozpocznie się wymiana konstrukcji drogi i nawierzchni fragmentu DK 74, a konkretnie lewej strony odcinka ul. Koneckiej od rozwidlenia z DK 12 do ul. Wschodniej w Sulejowie o długości ok. 340 m. Według wykonawców roboty będą trwać 3-4 tygodnie.

Utrudnienia będą dotyczyć ruchu od strony Kielc, pojazdy jadące z tej strony będą kierowane ul. Wschodnią do drogi krajowej Nr 12, natomiast ruch pojazdów jadących od strony Piotrkowa Trybunalskiego w kierunku Kielc będzie odbywał normalnie. W związku z prowadzonymi robotami zmianom ulegnie również organizacja ruchu na ul. Łącznej, która na czas robót będzie drogą dwukierunkową bez wylotu z zakazem parkowania po obu jej stronach, a wjazd na tę ulicę będzie możliwy tylko poprzez DK 12, a więc ul. Opoczyńską, a nie jak to jest obecnie od ulicy Koneckiej.

W związku ze zmianą organizacji ruchu Dyrekcja  Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie  zwraca się z próbą do uczniów, rodziców, opiekunów dzieci uczęszczających do naszej szkoły:

  1. Uczniowie idący z kierunku ul. Opoczyńskiej i przyległych korzystają
    z przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Opoczyńskiej i Sadowej, następnie ul. Sadową do ul Koneckiej i  kierują się do szkoły wjazdem głównym. W drodze powrotnej obowiązuje sytuacja odwrotna.
  2. Uczniowie idący z ul. Koneckiej i przyległych korzystają z chodnika po stronie Urzędu Miasta i kierują się  do przejścia dla pieszych
    z sygnalizacją świetlną, gdzie przechodzą na drugą stronę.
  3. Dodatkowo na przejściu dla pieszych na ul Wschodniej przy skrzyżowaniu z ul. Konecką na czas remontu  w godzinach 7:30-8:15, 11:25-11:50 będzie Pan Stopek.

 

Dziękujemy Dyrekcja