INFORMACJA DLA RODZICÓW, OPIEKUNÓW, NAUCZYCIELI, PRACOWNIKÓW SZKOŁY

Sulejów, dnia 26.10.2021r.

INFORMACJA
DLA RODZICÓW, OPIEKUNÓW,
NAUCZYCIELI, PRACOWNIKÓW SZKOŁY

Szanowne Dzieci, Rodzice, Opiekunowie, Nauczyciele
Proszę nie uiszczać żadnych opłat za użytkowanie dziennika elektronicznego.
W razie pojawienia się informacji na stronach dziennika elektronicznego odnośnie jakichkolwiek płatności proszę te informację ignorować i w żadnym wypadku nie płacić.

Dziękujemy Dyrekcja