INFORMACJA DLA RODZICÓW, OPIEKUNÓW, NAUCZYCIELI, PRACOWNIKÓW SZKOŁY

Sulejów, dnia 26.10.2021r.

INFORMACJA
DLA RODZICÓW, OPIEKUNÓW,
NAUCZYCIELI, PRACOWNIKÓW SZKOŁY

Szanowne Dzieci, Rodzice, Opiekunowie, Nauczyciele
Dnia 9 listopada 2021r. odbędzie się Ślubowanie klas pierwszych . Ze względu na sytuację epidemiologiczną przedstawiamy porządek uroczystości:
9.00 – klasa Ia
10.00 – klasa Ib
11.00 – klasa Ic

Wszystkie uroczystości odbywać się będą w dużej Sali gimnastycznej. Wejście na salę od strony ul. Opoczyńskiej(parking przy małej sali) wyjście po zakończeniu uroczystości od strony ul. Koneckiej.
W uroczystościach mogą brać udział rodzice, opiekunowie (dwie osoby maksymalnie). W trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, rekomendujemy, aby wszyscy mieli obowiązkowo maseczki i zachowali dystans. Po zakończeniu ślubowania dzieci idą do domu.
Ze względów sanitarnych(możliwy lockdown) uroczystość ślubowania odbędzie się bez udziału rodziców z możliwością obejrzenia uroczystości na stronie szkoły.

Zapraszamy Dyrekcja