ŚLUBOWANIE KLASY SPORTOWEJ

My uczniowie Szkoły Podstawowej nr1 im. Jana Pawła II ślubujemy

Godnie reprezentować szkołę jako sportowcy.
Nabywać i udoskonalać umiejętności sportowe.
Kształtować właściwą postawę sportową: opanowanie, dyscyplinę, współpracę, tolerancję i szacunek dla innych.
Brać udział w zawodach sportowych szanując i przestrzegając zasad, które im przyświecają, w duchu sportu, na chwałę sportu i honoru naszej szkoły.
Postępować zgodnie z zasadami fair play.

W dniu 22 października 2021r. uczniowie IVA złożyli ślubowanie na sztandar szkoły

i zostali oficjalnie przyjęci do klasy sportowej. Powagę chwili podkreśliła obecność Pocztu Sztandarowego. Na uroczystości nie mogło zabraknąć Dyrekcji Szkoły oraz Rodziców uczniów. Gościem honorowym była p. Grażyna Ryszka. Wszystkich zebranych powitała Dyrektor Szkoły Podstawowej nr1 im. Jana Pawła II w Sulejowie mgr Renata Kumidaj, która podkreśliła fakt, że IVA jest pierwszą klasą sportową, która będzie miała okazję rozwijać swoje zdolności i umiejętności korzystając z nowoczesnego kompleksu sportowego jakim jest basen i hala sportowa.
O oprawę muzyczną części oficjalnej zadbał mgr Mariusz Magiera. Po ślubowaniu uczniowie zaprezentowali krótką część artystyczną promującą sport i aktywność fizyczną oraz korzyści dla zdrowia związane uprawianiem sportu. Akademię przygotowała wychowawczyni klasy IVA mgr Bożena Pawlik.
W końcowym przemówieniu, zastępca dyrektora mgr Grzegorz Ruciński podkreślił fakt, że do klas sportowych w naszej szkole od zawsze uczęszczali najlepsi uczniowie i wyraził nadzieję, że IVA będzie kontynuować tę chlubną tradycję. Na koniec uczniowie podziękowali p. mgr Grażynie Ryszce za wieloletnią pracę w szkole i złożyli jej życzenia z okazji przejścia na emeryturę. Uroczystość odbyła się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Opr. mgr Bożena Pawlik