INFORMACJA DLA RODZICÓW, OPIEKUNÓW, NAUCZYCIELI

OD 8 LISTOPADA WSZYSTKIE KLASY WRACAJĄ DO NAUCZANIA STACJONARNEGO.

PROSIMY O ZWROT WSZYSTKICH WYPOŻYCZONYCH ZE SZKOŁY LAPTOPÓW

PRZYPOMINAMY O NOSZENIU MASECZEK.

WRÓCIŁ OBOWIĄZEK POMIARU TEMPERATURY. PROSZĘ KONTROLOWAĆ STAN ZDROWIA DZIECI I NIE POSYŁAĆ DO SZKOŁY CHORYCH.