ZADUSZKI LITERACKIE

W dniu 8 listopada 2021r. uczniowie klasy VIIIA pod opieką mgr Iwony Biskupskiej wzięli udział w Zaduszkach Literackich, w ramach których przeczytali cz. II ,,Dziadów” Adama Mickiewicza. Celem imprezy czytelniczej, która odbyła się na lekcji j. polskiego, było przypomnienie i utrwalenie treści lektury obowiązkowej oraz powtórzenie najistotniejszych zagadnień do sprawdzianu po szkole podstawowej. Uczniowie mieli doskonałą okazję zaprezentować swoje umiejętności aktorskie wchodząc w role bohaterów dramatu Adama Mickiewicza. Forma lekcji wzbogacona prezentacją multimedialną przygotowaną przez mgr Bożenę Pawlik, odbywająca się w odpowiedniej scenografii, dawała uczestnikom możliwość wczuć się w klimat dzieła. Młodych adeptów sztuki aktorskiej podziwiała p. Dyrektor Renata Kumidaj obecna na Zaduszkach. Uczestnicy imprezy czytelniczej oprócz uczty duchowej mieli również możliwość skosztować słodkości przygotowanych specjalnie na tę okoliczność przez Rodziców. Zaduszki zostały przygotowane przez nauczycielki j. polskiego: mgr Iwonę Biskupską oraz mgr Bożenę Pawlik