Z DUMĄ WSPOMINAMY DZIEŃ ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI


11 listopada, jak Polska długa i szeroka, a także w najodleglejszych
zakątkach świata, gdzie los rzucił naszych rodaków, świętujemy
Dzień Niepodległości. Z dumą wspominamy wydarzenia sprzed
stu trzech lat. Przywołujemy dzień odzyskania wolności
po pierwszej wojnie światowej; czas, w którym zaistniała Polska,
po 123 latach niewoli.
Polacy odzyskali własne państwo, dowiedli, że są narodem, którego niepodległościowy duch nigdy nie gaśnie.
Stało się to możliwe dzięki tym, którzy nie czekali z założonymi
rękami, ale więzieni, prześladowani, a nawet skazywali na opuszczenie
swojej rodzinnej ziemi nieśli ze sobą wszędzie pragnienie wolności
Ojczyzny. Wielu zapłaciło za tę wolność najwyższą cenę. Przelewali
krew, oddawali życie w kolejnych polskich powstaniach i na różnych
wojennych frontach.
Składamy dziś hołd wszystkim, którzy tworzyli łańcuch pokoleń połączony myślą o wolnej Polsce, dziękujemy za ich ofiarę krwi.
Wdzięczni jesteśmy za ich patriotyczny entuzjazm.
W Święto Odrodzenia Rzeczypospolitej pochylamy głowę przed bohaterami naszej historii, przed ludźmi szabli i pióra, przed powstańcami i zwolennikami pracy organicznej, przed tymi, którzy musieli walczyć o niepodległość i tymi, którzy potrafili ją umacniać.
Dziś żyjemy w wolnej Polsce. Nadzieja tylu pokoleń Polaków
została zrealizowana.
Droga wolności zawsze jest trudna. Wymaga wielu wyrzeczeń, bo
łączy się nierozerwalnie z odpowiedzialnością za siebie, za innych,
za Ojczyznę. Jest to ważne dla Polaków dziś i jutro.