INFORMACJA DLA RODZICÓW, OPIEKUNÓW, NAUCZYCIELI

OD 15 LISTOPADA PRZECHODZIMY NA NAUCZANIE HYBRYDOWE.

KLASY NA KWARANTANNIE – NAUCZANIE ZDALNE.

 POZOSTAŁE KLASY STACJONARNIE.

PRZYPOMINAMY O NOSZENIU MASECZEK.

PROSZĘ KONTROLOWAĆ STAN ZDROWIA DZIECI I NIE POSYŁAĆ DO SZKOŁY CHORYCH.