ŚLUBOWANIE I PASOWANIE NA UCZNIA SP NR 1 IM. JANA PAWŁA II W SULEJOWIE

W dniu 9 listopada 2021r. odbyło się Ślubowanie i Pasowanie na Ucznia SP nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie. Uroczystość rozpoczęła cześć artystyczna przygotowana przez wychowawców klas pierwszych p. B.Kieruzel, p. K.Gajdę, p. B.Dudkiewicz. Na ślubowaniu obecna była Dyrekcja szkoły oraz przedstawiciele Samorządu Szkolnego. Po złożeniu ślubowania na sztandar, pani dyrektor Renata Kumidaj dokonała pasowania na ucznia. Po uroczystości uczniowie otrzymali pamiątkowe książki ufundowane przez Radę Rodziców i inne upominki.