WYNIKI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z CHEMII ORGANIZOWANEGO PRZEZ ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

W dniu 9.11.2021r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Sulejowie odbył się etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii,
W konkursie wzięło udział pięciu uczniów;
Adam Ciupa, Szymon Franczak, Adam Kłych, Wojciech Moliński- klasa VIIIa, Jakub Matusiak – klasa VIIId.

Test był bardzo trudny, zawierał zadania wymagające od ucznia wiedzy i umiejętności zawartych nie tylko w podstawie programowej na poziomie szkoły podstawowej, ale również z zakresu rozszerzonego szkoły ponadpodstawowej.
Do etapu rejonowego zakwalifikowało się dwóch uczniów – Szymon Franczak
i Adam Ciupa.
Dziękuję wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.
Zwycięzcom gratuluję i życzę powodzenia w drugim etapie konkursu.

Opiekun: Nina Cichoń