INFORMACJA DLA RODZICÓW, OPIEKUNÓW, NAUCZYCIELI, PRACOWNIKÓW SZKOŁY

Sulejów, dnia 08.12.2021r.

INFORMACJA
DLA RODZICÓW, OPIEKUNÓW,
NAUCZYCIELI, PRACOWNIKÓW SZKOŁY

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie informuje, że od dnia 13 grudnia 2021roku ulega zmianie organizacja ruchu na terenie szkoły. Drogi znajdujące się na terenie szkoły są drogami wewnętrznymi więc należy stosować się do znaków drogowych znajdujących się na drodze. Droga dojazdowa do szkoły staje się drogą jednokierunkową z wjazdem od ulicy Koneckiej i wyjazdem na ulicy Sadowej(od ul. Sadowej obowiązuje zakaz wjazdu).Droga ta przestaje być przeznaczona dla tylko dla ruchu pieszego, staje się ciągiem komunikacyjnym przeznaczonym dla wszystkich użytkowników drogi(ze szczególnym zachowaniem bezpieczeństwa dla pieszych użytkowników drogi).
Jedno wejście do szkoły jest od strony ulicy Koneckiej furtką wzdłuż hali sportowej do wejścia przy budynku szkoły (zalecane dla klas IV-VIII). Drugie wejście od parkingu przy małej Sali gimnastycznej od strony ulicy Opoczyńskiej (zalecane dla klas 0- III). Trzecie i czwarte wejście na teren szkoły możliwe jest od strony ul. Sadowej.
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w drodze do i ze szkoły, a także na terenie szkoły.

Dziękujemy Dyrekcja.