PODZIĘKOWANIA

„Piękniejsze staje się nasze życie, gdy możemy liczyć na innych. Na ludzi dobrych, pomagających, bez wielkich słów, bez rozgłosu, a jednocześnie czyniących dla naszej Szkoły nieskończenie wiele dobrego.”

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 1im. Jana Pawła II w Sulejowie
składa serdeczne podziękowania wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom, którzy włączyli się w przygotowanie uroczystości otwarcia obiektów sportowych 10 grudnia 2021 roku.
Szczególne podziękowania składamy Paniom z Zarządu Rady Rodziców: Pani Joannie Kuźnia i Pani Karolinie Wereszka.
Dziękujemy personelowi szkoły za utrzymanie porządku i warunków sprzyjających bezpieczeństwu.
Ogromna wdzięczność dla Pań, które przygotowały poczęstunek. Jesteście Drogie Panie dowodem na istnienia ludzi dobrej woli, na których zawsze można polegać.
Serdecznie dziękujemy!