„GRAMY W RĘCZNĄ 2021”

Nasza szkoła brała udział w kolejnej piątej ogólnopolskiej edycji projektu „Gramy w Ręczną 2021” skierowanej do uczniów klas I-III. Program wspierało i finansowało Ministerstwo Sportu oraz Związek Piłki Ręcznej w Polsce. Celem zajęć było podnoszenie poziomu sprawności fizycznej najmłodszych uczniów, głównie w zakresie koordynacji przestrzenno-ruchowej i elementarnych umiejętności takich jak podanie, chwyt i rzut piłki do bramki oraz ukierunkowanie zainteresowań na sport, a w szczególności na piłkę ręczną.
Uczniowie chętnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w 4-miesięcznym szkoleniu.
Zajęcia prowadziła p. Liliana Morawska.