SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU

Nowy Rok jest czasem początku.
Zaczynamy wszystko od nowa.

To co stare, mija, zostając za nami
wraz z dwunastym wybiciem gongu zegara.
Niech 2022 rok przyniesie nadzieję na realną możliwość zmian,
na odmianę tego co złe – na lepsze.
Niech da ukojenie, siły i miłość.
Wszystkiego co dobre i wszystkiego, co potrzebne życzą

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne
Szkoły Podstawowej nr 1 im Jana Pawła II
w Sulejowie