INFORMACJA DLA RODZICÓW, OPIEKUNÓW, NAUCZYCIELI, PRACOWNIKÓW SZKOŁY

Sulejów, dnia 04.01.2022r.

INFORMACJA

DLA RODZICÓW, OPIEKUNÓW,

 NAUCZYCIELI, PRACOWNIKÓW SZKOŁY

  1. Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie informuje, że dzień 7 stycznia 2022 roku (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
  2. Do nauczania stacjonarnego wszystkie oddziały wracają w dniu 10 stycznia 2022 roku (poniedziałek) zgodnie z planem.
  3. Ze względu na wzrost kosztów przygotowania obiadów od dnia 10 styczna 2022 roku ulega zmianie cena za obiad z 5 zł na 6 zł.
  4. Dyrekcja przypomina, że od dnia 13 grudnia 2021roku uległa zmianie organizacja ruchu na terenie szkoły. Drogi znajdujące się na terenie szkoły są drogami wewnętrznymi więc należy stosować się do znaków drogowych znajdujących się na drodze. Droga dojazdowa do szkoły staje się drogą jednokierunkową z wjazdem od ulicy Koneckiej i wyjazdem na ulicy Sadowej(od ul. Sadowej obowiązuje zakaz wjazdu).Droga ta przestaje być przeznaczona dla tylko dla ruchu pieszego, staje się ciągiem komunikacyjnym przeznaczonym dla wszystkich użytkowników drogi(ze szczególnym zachowaniem bezpieczeństwa dla pieszych użytkowników drogi).
  5. Jedno wejście do szkoły jest od strony ulicy Koneckiej furtką wzdłuż hali sportowej do wejścia przy budynku szkoły (zalecane dla klas IV-VIII). Drugie wejście od parkingu przy małej Sali gimnastycznej od strony ulicy Opoczyńskiej (zalecane dla klas 0- III). Trzecie i czwarte wejście na teren szkoły możliwe jest od strony ul. Sadowej.
  6.  Apelujemy do wszystkich użytkowników ruchu drogowego odbywającego się na terenie szkoły o przestrzeganie i dostosowanie się do oznakowania drogowego znajdującego się na drodze  szkolnej.  Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w drodze do i ze szkoły, a także na terenie szkoły.

 

                                                                 Dziękujemy Dyrekcja.