ROCZNICA ARESZTOWANIA W SULEJOWIE W 1941R.

11 lutego 1941 roku mieszkańcy Sulejowa od wczesnych godzin porannych byli świadkami dramatycznych wydarzeń. Niemieccy żandarmi dokonywali aresztowań wśród mężczyzn. Zdrajca S. Pietrusiński (pseudonim Stefanek) wskazał ich z imienia i nazwiska. Niemcy nie oszczędzili nawet uczniów gimnazjum. Aresztowano łącznie 62 osoby. Zatrzymanych oskarżono o działalność konspiracyjną w Związku Walki Zbrojnej. Zostali oni wywiezieni do różnych obozów koncentracyjnych.
Do bliskich od czasu do czasu docierały jedynie listy. Kilka zdań na niewielkim formularzu stanowiło jedyną informację dla rodziny o losach więźnia osadzonego w hitlerowskim obozie koncentracyjnym – jednym z miejsc kaźni, jakie funkcjonowały w okresie 1939-45 na terenach zajętych przez reżim nazistowski oraz obszarach byłej III Rzeszy.
Nikt z aresztowanych nie powrócił. Wszyscy zostali zamordowani. Kochali oni Polskę i dla niej poświęcili swoje życie. Zasłużyli na trwałą pamięć wśród kolejnych pokoleń.