JESTEŚMY WDZIĘCZNI BOHATEROM

Po ataku Niemiec i ZSRR na Polskę w 1939 roku nasi rodacy przystąpili do nierównej walki z dwoma agresorami.  Byliśmy osamotnieni, żadne państwo nie przyszło nam z pomocą.

28 września 1939 roku skapitulowała stolica Polski Warszawa.

Dzień wcześniej w Warszawie ( 27 września) powstała konspiracyjna organizacja Służba Zwycięstwu Polski. 13 listopada 1939 roku gen. W. Sikorski ( Naczelny Wódz Poskich Sił Zbrojnych na emigracji) przekształcił organizację w Związek Walki Zbrojnej( ZWZ).

14 lutego 1942 roku z rozkazu gen. W. Sikorskiego Związek Walki Zbrojnej został przemianowany w Armię Krajową (AK).

Jej zadaniem była walka aż do zwycięstwa z niemieckim okupantem poprzez działania konspiracyjne. Zostało ono spełnione, ,,o tyle o ile mogło być spełnione w tamtych czasach.”                                                                                                                                                                                                                                                             AK była największą armią podziemną w okupowanej Europie.

Latem 1942 roku liczyła 380 tys. żołnierzy. Jednym z Komendantów Głównych AK był piotrkowianin gen. Rowecki-Grot ( 1942- 1943).

W latach 1942- 1945 żołnierze AK dokonali 110 tys. akcji bojowych, 6243 partyzanckich.

Najsłynniejsze akcje bojowe to:

  • Akcja pod Arsenałem, kiedy w roku 1943 odbito Rudego ( J. Bytnara),
  • Akcja Wieniec z roku 1942, której celem było wysadzenie linii kolejowych wokół Warszawy,
  • Akcja Kutschera w wyniku, której dokonano zamachu na kata Warszawy Franza Kutscherę ( gen. SS i policji).

 Żołnierze AK przysięgali wiernie i nieugięcie stać na straży honoru Polski, poświęcili swoje życie dla wolnej Polski.

Zawdzięczamy im zachowanie tożsamości naszej wspólnoty i ocalenie etosu patriotycznego w czasach, kiedy naród polski był zagrożony przez dwa totalitaryzmy.

Dziś składamy hołd pamięci żołnierzom Polski Podziemnej.

Pragniemy iść w przyszłość wierni pamięci wartościom, przekazanym nam przez weteranów AK.

Bądźmy godnymi ich spadkobiercami.