PAMIĘĆ O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH

Wiele lat musiało upłynąć, aby środowiska kombatanckie, liczne organizacje patriotyczne, a przede wszystkim rodziny doczekały się dnia poświęconego pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Byli to ci, którzy po II wojnie światowej nie złożyli broni i kierowali walką przeciwko nowemu zniewoleniu Polski. Nie godzili się na to, że miejsce niemieckiego okupanta zajęli Sowieci. Walczyli o niepodległość Polski pomimo ogromnych dysproporcji sił.Władza komunistyczna wyklęła ich, nazwała ,, faszystami i kolaborantami Hitlera”, ,,bandytami” .
Według Instytutu Pamięci Narodowej ponad 5 tys. żołnierzy podziemia antykomunistycznego zostało skazanych przez sądy wojskowe na kary śmierci, ponad 21 tys. zamordowano w więzieniach. Nie wiadomo dokładnie, ile osób zostało zabitych w trakcie obław i pacyfikacji oraz zamordowanych bez sądu w siedzibach urzędów bezpieczeństwa. Ponad 250 tysięcy skazano na kary więzienia z powodów politycznych, kilkaset tysiącom zgotowano los nie do pozazdroszczenia, byli obywatelami drugiej kategorii.
Zamordowani bohaterowie skazani zostali przez władze komunistyczne na zapomnienie. Ich groby znajdują się w lasach, na tzw. łączce przy murze cmentarza na Powązkach oraz w innych, nieodkrytych jeszcze miejscach.
Prezydent Lech Kaczyński w 2010 roku złożył projekt ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, jako święta państwowego, które byłoby obchodzone w dniu 1 marca każdego roku.
Prezydent uzasadniał, że ustanowienie święta „jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny (…).
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to także wyraz hołdu licznym społecznościom lokalnym, których patriotyzm i stała gotowość ofiar na rzecz idei niepodległościowej pozwoliły na kontynuację oporu na długie lata”.
Data ta jest nieprzypadkowa – 1 marca 1951 w mokotowskim więzieniu komuniści strzałem w tył głowy zamordowali Łukasza Cieplińskiego i jego towarzyszy walki. Tworzyli oni kierownictwo ostatniej ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od 1945 roku dzieło Armii Krajowej. O święto Żołnierzy Wyklętych zabiegał też prezes IPN Janusz Kurtyka.
3 lutego 2011 roku Sejm ustanowił 1 marca Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
Jest to potwierdzenie przez wolną, demokratyczną Rzeczpospolitą roli, jaką odegrali oni na drodze do odzyskania przez Polskę niepodległości.
Wydobywanie na światło dzienne dotąd bezimiennych, przemilczanych, wyklętych bohaterów to wielkie i ważne dokonanie. Pamięć i szacunek dla przodków to fundament wspólnoty narodowej.